JURISTUL CU SOLUȚII: Cum este văzută obligația de măsurare a temperaturii, purtare a măștii și a mănușelor în spații închise de către Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurării egalității

JURISTUL CU SOLUȚII: Cum este văzută obligația de măsurare a temperaturii, purtare a măștii și a mănușelor în spații închise de către Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurării egalității

2020-07-23 Off By M9

Centrul de Consultanță Juridică JUSTSTUDIUMANIMA a înaintat o plîngere către Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurării egalității prin care a solicitat:

  1. Constatarea încălcării dreptului la accesul în spațiile publice a cetățenilor ca fiind discriminare pe criteriul de sănătate.
  2. Constatarea pct.1.7, 3.1, 25.2, 25.8 din Hotărărîrea Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică nr.11 din 15 mai 2020 ca fiind discriminare pe criteriu de sănătate, în partea restricționării dreptului de acces în spațiile publice, magazine etc.

 

Pentru început aducem la cunoștință faptul că, în data de 18 martie 2020 a fost instituită starea de urgență, care impunea restricții de ordin social, economic, aducîndu-se limitări, îngrădiri asupra mai multor drepturi a cetățenilor, dar totodată fiind impuse restricții și prin hotărîrile Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică.

La 15 mai 2020 fiind ridicată starea de urgență, prin Hotărărîrea nr.10 din 15 mai 2020 a fost instituită stare de urgență în sănătate publică. Iar prin Hotărărîrea nr.11 din 15 mai 2020 au fost consemnate iarăși anumite restricții, în special ce ține de măsurarea temperaturii, purtarea măștii și a mănușelor.

De atras atenția asupra art. 23 alin.1 din Legea nr. 411/1995, prin care se instituie consimţămîntul pacientului că este necesar pentru orice prestaţie medicală propusă (profilactică, diagnostică, terapeutică, recuperatorie).

O dispozitie restrictivă din partea unei autoritați/instituții publice sau private în această privință (imposibilitatea refuzului termoscanării, purtarea obligatorie a măștii, a mănușelor) echivalează cu suprimarea acestui consimtamant si, astfel, o violare a art. 5 din Conventia de la Oviedo. Absența oricarei posibilități de optiune din partea persoanelor cu privire la aplicarea acestor manevre cu caracter medical, coroborate cu potențiala sancțiune a interzicerii accesului într-o institutie/autoritate care, practic, este expresia uneia dintre puterile statului, cea judecatoreasca sau pe partea cealaltă, de a-și asigura bunuri de primă necesitate, echivaleaza cu încalcarea expresă a articolului 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului.

Este de mentionat că, din informatiile publice, simptomatologia infectarii cu SarsCov 2/COVID-19 nu implică în mod obligatoriu o stare subfebrilă ori febrilă, foarte multe dintre cazuri fiind asimptomatice.

În acest fel, stabilirea, în mod unilateral și arbitrar, a unui nivel de temperatură, de purtare a măștii sau a mănușilor în funcție de care se face accesul într-o incintă reprezintă și o formă de discriminare a persoanelor. Exemplificativ, efectul poate consta în interzicerea accesului unor persoane suferinde de orice afecțiuni medicale necontagioase, dar care se caracterizează prin temperatura ușor ridicată (inflamații osteo-articulare, leucemii, otite, gastro-enterita, infecții tract urinar, stomatologice etc.) sau a unor femei aflate la ovulație, însărcinate, la menopauză etc.

Tratamentul astfel aplicat este degradant si umilitor pentru orice persoană aflată într-o asemenea situație, care riscă sa fie supusă oprobriului public prin afisarea (publica) a temperaturii, de purtare a măștii și a mănușelor, urmată de interzicerea accesului, realizată de un reprezentant al fortei publice, gardian, etc.

În plus, este de susținut că, supunerea persoanelor, în mod continuu, la incertitudinea generată de o potențială depășire a unui anumit nivel de temperatură a corpului, de purtare a măștii și a mănușelor (ca element variabil în functie de conditii diferite), fixat în mod arbitrar, poate avea consecințe grave asupra integrității psihice a individului, transformându-se într-un real mijloc de tortură.

Prin efectuarea manevrelor de termoscanare în spatiul public, de purtare a măștii și a mănușelor se produce o încălcare a confidențialității stării de sănătate.

Despre aparatura/utilajul utilizat (termoscannere) nu prezintă caracteristicile unui utilaj de tip medical care să confere certitudine în ceea ce privește stabilirea infectării cu virusul SarsCov 2/COVID-19, aparatele respective nefiind omologate și certificate pentru depistarea virusului, ci doar a unei stări fiziologice nerelevante în mod indubitabil în privința infestării. De altfel, la acest moment, nu există vreo dovada a omologării metrologice a unor asemenea tipuri de aparate de masură, conform Regulamentului general de metrologie legală, aprobat prin Ordinul 169/2018, precum și actele conexe privind metrologia/certificarea utilajelor.

Procedura de termoscanare este ilegală din foarte multe puncte de vedere, întrucât încalcă principiul informării pacientului, principiul non-discriminării, protecția datelor cu caracter personal și protecția consumatorilor.

Termoscanarea este o procedură medicală care ar trebui efectuată de cadre medicale, dar observăm că este dată sau propusă a fi data în “sarcina” agentilor de pază. Parcă de procedurile medicale trebuie să se ocupe cadrele medicale, nu?

De altfel, termoscanarea este și ridicol de inutilă, întrucat nu poate să probeze nimic în intervalul 36,5-37,6 grade. Spre exemplu: Dacă vii de la 27 de grade afară în cele 20 de grade (sau chiar puțin în zonele cu frig) din magazin, este imposibil să nu înroșești aparatul. Există nenumărate alte motive de creștere bruscă a temperaturii, inclusiv tensiunea cauzată, de exemplu, de impunerea autorităților pandemice a limita accesul cetățenilor și a le îngrădi drepturile consfințite în Constituție.

Situație paralelă privind purtarea obligatorie a măștii și a mănușelor are aceleași vicii, întrucat există foarte mulți oameni, care nu pot respira bine nici fară mască, darămite cu masca pe gura și pe nas; copiii sub 7 ani nu pot suporta masca pe figura mai mult de 15 min. fără să se agite și să facă scandalul tipic copiilor.

 

Am considerat totuși că, accesul persoanelor în instituțiile publice, spații publice, magazine etc. aduc atingere și asupra persoanelor care nu-și pot permite procurarea măștilor de protecție, a mănușilor, dar și din motivele invocate ce stau la baza limitării accesului în aceste spații, sunt nefondate.

Însă,  Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurării egalității a menționat faptul că,

***Material realizat în parteneriat cu Centrul de Analiză, Cercetare și Consultanță Juridică JUSTSTUDIUMANIMA (www.jsa.md)