2022-01-22

Moldova Nouă

Informația care TE PRIVEȘTE

Juristul cu Soluții

4 min read

Baza legală: http://jurisprudenta.csj.md/search_rec_csj.php?id=72 http://jurisprudenta.csj.md/search_hot_expl.php?id=325 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=110200&lang=ro Convenției de la Istanbul Prevenirea şi combaterea violenţei în familie fac parte din politica naţională...

Moldova9.com - produs realizat de A.O."Academia de Creație și Inovații Mediatice"
© 2017 Moldova9.com. Toate drepturile rezervate.