Publicat la 2020-10-31

Moldova Nouă

Informația care TE PRIVEȘTE

A început recepționarea actelor pentru funcția de rector al USM

2 min read

A fost dat start recepționării actelor pentru alegerea rectorului Universității de Stat din Moldova. Astfel, instituția anunță că în conformitate cu Regulamentul privind modul de alegere a rectorului Universităţii de Stat din Moldova, criterii de accedere la funcţia de rector al USM sunt:

  1. Poate fi ales în funcția de rector al USM candidatul care deţine titlul ştiinţific de doctor şi/sau ştiinţifico-didactic şi are experienţă de cel puţin 5 ani în învăţămîntul superior şi cercetare.
  2. Poate fi ales în funcția de rector al USM candidatul care deţine titlul ştiinţific de doctor şi/sau ştiinţifico-didactic şi are experienţă de cel puţin 5 ani în învăţămîntul superior şi cercetare.
  3. Candidaţii pentru ocuparea postului de rector vor depune dosarul personal / prin poştă/ prin e-mail, care va conţine obligatoriu: scrisoarea de intenţie; curriculum vitae (format Europass); copia buletinului de identitate; copiile actelor de studii, ale diplomelor referitoare la titlurile ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice, documente doveditoare privind experienţa în învăţământul superior şi de cercetare, alte documente care atestă activitatea profesională, managerială şi ştiinţifică a candidatului; programul de activitate; declaraţia pe proprie răspundere privind lipsa de încălcări în decursul activităţii sale, a normelor de etică şi deontologie profesională, precum şi lipsa de antecedente penale.
  4. Dosarele candidaţilor la postul de rector al USM, întocmite conform prevederilor Regulamentului privind modul de alegere a rectorului Universităţii de Stat din Moldova , se depun la C.S.D.I. în zilele lucrătoare, între orele 9-00 – 16-00. Tel de contact: 067560085, bloc principal, biroul 204; e-mail: cdsi.usm@gmail.com4.Termenul de depunere a dosarului de către candidaţii la postul de rector al U.S.M. este de 15 zile calendaristice, din momentul publicării (inclusiv ziua respectivă) a anunţului în presă şi pe pagina web a USM.
Moldova9.com - produs realizat de A.O."Academia de Creație și Inovații Mediatice"
© 2017 Moldova9.com. Toate drepturile rezervate.