Publicat la 2020-10-13

Moldova Nouă

Informația care TE PRIVEȘTE

Ziua internațională a educației în penitenciare: educație mai bună și mai diversă pentru deținuți

5 min read

Educația demult nu mai este un privelegiu, ci o condiție esențială pentru prosperitatea unei societăți. Educația a devenit garanția unei vieți demne, iar în cazul persoanelor aflate în detenție – biletul spre libertate, la propriu. Azi, de Ziua internațională a educației în penitenciare, ne-am propus să vedem unde se află Moldova la capitolul „Educație în penitenciare”.

La 01 iulie 2020, în sistemul penitenciar din Republica Moldova se dețineau 6573 de personae, dintre acestea 389 – femei și 66 – minori.

Datele statistice, însă, ne spun că jumătate din acești deținuți în scurt timp după eliberare vor reveni în penitenciare. Cauza – lipsa abilităților de adaptare la viața în libertate, lipsa unei profesii sau, elementar, analfabetismul. Foștii deținuți ies, de regulă, într-o lume pe care o percep ca fiind ostilă și care, la rândul său, le răspunde pe măsură – prin stigmatizare și neincredere. Dacă aceste persoane, încă din timpul detenției ar fi implicate într-un process educațional continuu – soarta lor ar putea fi alta. Cifrele, însă arată, că interesul pentru educație în penitenciare la acest moment este destul de scăzut, pe de o parte – pe parcursul semestrului I al anului 2020, de instruire generală/liceală au beneficiat 31 deținuți, de instruire vocațional-tehnică, pe parcursul a 6 luni a anului 2020, au beneficiat 566 deținuți pentru 17 meserii – pe de altă parte – opțiunile de educație sunt reduse.

„Cât de deschis nu ar fi la moment sistemul penitenciar din Moldova și cât de mult nu ar promova educația în penitenciare, ne dorim, totuși, ca aceasta să fie văzută sub un aspect mai larg – deținuții să aibă acces nu doar la obținerea unor meserii și nu doar la obținerea unor profesii specializate, înguste, dar și acces la studii superioare, la studii postuniversitare, la educație la distanță sau e-learning, la educație non-formală, ca deținutul să aibă aceleași drepturi și acces la educație ca și în comunitate, deci să nu se limiteze la acele opțiuni care le poate oferi penitenciarul.”, spune Ina Vutcariov,  șefa Secției Activități pentru Persoanele aflate în Conflict cu Legea din cadrul Asociației Obștești „Inițiativa Pozitivă”.

O altă posibilitatea de activitate educațională pe care o au deținuții este creația artistică. Astfel, pe parcursul perioadei de referință în diverse activități artistice au fost implicați 417 deținuți, iar la măsurile cultural artistice au participat 391 deținuți. Comparativ cu perioada analogică a anului 2019, s-a constatat o scădere ușoară a numărului de condamnați implicați în activități cu caracter social. În același tipm, 1728 deţinuţi sunt implicați, periodic sau permanent, în activităţile de educaţie spirituală implementate de comun cu societatea civilă.

Pentru „Inițiativa Pozitivă” fortificarea pe agenda publică a subiectului facilizării accesului la o educație cât mai diversă în penitenciare face parte din prioritățile strategice ale organizației.

În acest sens, A.O. Inițiativa Pozitivă a elaborat și implementat mai multe programe educaționale și de reintegrare:

 1. Programul pentru depășirea dependenței de droguri și modului infracțional de viață, implementat în 10 instituții penitenciare, din 2018, cu aproximativ 242 beneficiari;
 2. Programul de instruire a consultanților de la egal la egal, unde au fost instruiți 120 deținuți, iar 20 dintre ei au prestat servicii de consiliere de la egal la egal;
 3. Pentru prima dată în sistemul penitenciar, organizația a desfășurat webinare în cadrul unui program de educație pentru sănătate, unde au participat 15 deținuți;
 4. Programul de instruire a frizerilor de care au beneficiat 10 deținuți;
 5. Programul de pielărit – 9 beneficiari;
 6. Programul de învățare în acțiune, pentru beneficiarii Comunității Terapeutice „Catharsis” din Penitenciarul nr. 9 – Pruncul, unde aceștia învață să dezvolte proiecte de antreprenoriat social.
 7. Programul de reintegrare socială, cu 117 de beneficiari.

Un complex de servicii educaționale aparte sunt oferite în cadrul Comunității Terapeutice „Catharsis”, unde se testează în permanență programe educaționale inovative, pe lângă programul de reabilitare de bază. În cadrul Comunității Terpautice au fost organizate primele webinare, care au devenit normă în contextul pandemiei, s-a inițiat un proiect antreprenoriat social, creând astfel platforme noi și eficiente pentru educație și angajare.

Planuri de viitor

Domeniul educației în penitenciare ese unul foarte ofertant – dezvoltarea lui va aduce cu sine transformări profunde în societate, care vor contribui la îmbunătățirea calității vieții fiecărui cetățean în parte, nu doar a deținuților. Privind în viitor, „Inițiativa Pozitivă”, a elaborat un plan de acțiuni, care prevede următoarele:

 • Sporirea accesului la programe de educație pentru deținuți, inclusiv prin realizarea programelor de instruire la distanță;
 • Crearea oportunităților de angajare la distanță pentru deținuți;
 • Crearea unei platforme permanente de instruire a deținuților în calitate de consultanți de la egal la egal și angajarea acestora în cadrul instituțiilor penitenciare;
 • Dezvoltarea programelor de învățare prin acțiune, în cadrul antreprenoriatului social.

„Cred că cele mai frumoase perspective, pe care ni le putem imagina pentru viitorul apropiat, țin de o lărgire a programelor educaționale și ocupaționale pentru detinuți, posibilitatea de a obține studii la distanță, inclusiv studii superioare și de masterat, posibilitatea de a face cursuri specifice de calificare și recalificare. Detinuții prestează servicii specializate la distanță, precum traduceri, proiectări, design, activitate în call-centre etc. De asemenea, un element vital pentru dezvoltarea ocupațională ar fi antreprenoriatul și învățarea în acțiune. „Inițiativa Pozitivă” lucrează pentru toate aceste strategii, câteva dintre ele au început să fie realitate și nu ne oprim aici. Un deținut, care are acces la educație, este angajat, face parte dintr-o comunitate – are șanse bune de reintegare, iar riscul lui de recidivă se reduce semnificativ. Și aici nu vorbim doar de drepturile omului și oportunități egale, ci de economii considerabile – aproximativ 72.000 lei anual pentru întreținerea în penitenciar a unui deținut.”, explică Ina Vutcariov.

sursa: positivepeople.md

Moldova9.com - produs realizat de A.O."Academia de Creație și Inovații Mediatice"
© 2017 Moldova9.com. Toate drepturile rezervate.