Publicat la 2020-09-10

Moldova Nouă

Informația care TE PRIVEȘTE

Vestigiile vestimentației liturgice a Mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni, restaurate

2 min read

Ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Igor Șarov, a semnat, la 8 septembrie curent, Acordul de prelungire a termenului de conservare-restaurare, în cadrul Laboratorului Specializat al Complexului Muzeal Național „Moldova”, Iași (România), a vestigiilor vestimentației liturgice a Mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni, extrase în anul 2016 din cavoul din preajma Bisericii Adormirea Maicii Domanului de la Mănăstirea Căpriana, cu ocazia canonizării Înaltului Ierarh de către Biserica Ortodoxă Rusă.

La semnarea Acordului au participat prof. univ. dr. hab. Gheorghe Postică, conducătorul șantierului arheologic de la Mănăstirea Căpriana, și Mariana Gugeanu, specialist în restaurarea textilelor istorice, autorul lucrării de conservare-restaurare a vestigiilor vestimentației liturgice a Mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni.   

Semnarea Acordului a fost prilejuită de faptul, că începând cu anul 2016, în cadrul Laboratorului specializat de la Complexul Muzeal Național „Moldova”, Iași, cu aprobarea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, sunt supuse procesului de conservare-restaurare vestigiile de vestimentație liturgică arhierească a Mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni, inclusiv: Mitra, Dulama, Stihaul, Sacosul, Brâul, Epitrahilul, Omoforul Mare, Mânecuțe, Paramanul, Bedernița, la care se adaugă Crucea decorație, Crucea de mână și alte piese secundare. 

Prin truda specialiștilor restauratori, până la mijlocul anului 2020, s-a reușit conservarea-restaurarea metodică a unui număr impunător dintre piesele descoperite, care în continuare se vor înscrie printre cele mai însemnate obiecte de patrimoniu cultural al Republicii Moldova. În cadrul procesului de conservare-restaurare, care s-a dovedit a fi unul complex și deosebit de migălos, în scopul recuperării integrale a bunurilor culturale nominalizate, s-a constatat necesitatea prelungirii termenului  de  executare a lucrărilor date, fapt realizat prin Acordul semnat. 

La etapa actuală, proiectul de conservare-restaurare a vestimentației liturgice a mitropolitului G. Bănulescu-Bodoni este întregit de un proiect transfrontalier UE-RM, promovat de Complexul Muzeal „Moldova” Iași în cooperare cu Mănăstirea Căpriana, care se va finaliza în doi ani cu formarea și inaugurarea Muzeului Mănăstirii Căpriana, în cadrul căruia, în cele mai bune condiții tehnice și de securitate, vor fi etalate piesele unicat a vestimentației liturgice a Sf. Ierarh Gavriil Bănulescu-Bodoni. 

Moldova9.com - produs realizat de A.O."Academia de Creație și Inovații Mediatice"
© 2017 Moldova9.com. Toate drepturile rezervate.