Promo-LEX: Apel PUBLIC APEL PUBLIC privind necesitatea urgentării procedurilor de desemnare și confirmare de către Parlament a noilor membri ai CEC

2018_01_18_23131854_1571400712918640_1525076306070987836_n_rsz_crp_crp.jpg

foto: epochtimes-romania.com

Asociația Promo-LEX lansasează un APEL PUBLIC privind necesitatea urgentării procedurilor de desemnare și confirmare de către Parlament a noilor membri ai Comisiei Electorale Centrale (CEC), precum și de alegere de către membrii CEC a conducerii autorității.

Astfel, Promo-LEX atrage atenția Parlamentului asupra necesității, în mod urgent, de a desemna și confirma noii membri ai CEC în corespundere cu termenele legale stabilite în Codul electoral,

      subliniază că în contextul alegerilor locale generale stabilite pentru 20 octombrie 2019, tergiversarea procedurilor de organizare și desfășurare a scrutinului, poate produce stări de riscuri și incertitudine ce pot afecta calitatea și integritatea procesului electoral,

      consideră că CEC-ului (membrilor Comisiei și angajaților autorității) trebuie să-i fie asigurate condiții propice de  activitate, or funcționalitatea internă și realizarea atribuțiilor de către autoritate în lipsa conducerii este una foarte incertă.

Comisia Electorală Centrală este autoritatea specializată în domeniul electoral, responsabilă de organizarea și desfășurarea alegerilor în Republica Moldova. Funcționalitatea Comisiei este decisivă pentru calitatea și integritatea procesului electoral dar și încrederii în rezultatele acestuia. Potrivit prevederilor legale curente, Comisia este constituită din 9 membri: un membru este desemnat de către Președintele Republicii Moldova, ceilalți 8 membri sunt desemnați de către Parlament, cu respectarea reprezentării proporționale a majorității și a opoziției.

În perioada 28 iunie–4 iulie 2019 trei membri ai Comisiei – Iurie Ciocan, Alina Russu și Rodica Ciubotaru au demisionat din funcția de membru CEC. Subliniem că Alina Russu a exercitat funcția de președintă, iar Rodica Ciubotaru de vicepreședintă. În acest fel Comisia a rămas fără conducere, fapt ce afectează mult funcționalitatea instituției, inclusiv din perspectiva calității de ordonator a mijloacelor financiare alocate Comisiei de la bugetul de stat[1]. În data de 5 iulie 2019 Parlamentul Republicii Moldova a aprobat proiectele de hotărâre privind încetarea calității de membru a CEC pentru persoanele nominalizate.

În acest sens, subliniem că potrivit art. 20 alin. (5) din Codul electoral în cazul încetării, înainte de expirarea mandatului, a calității de membru al CEC, autoritatea respectivă (în cazul nostru Parlamentul), în termen de 10 zile, desemnează, și tot Parlamentul confirmă un nou membru pentru durata neexpirată a mandatului predecesorului. În condițiile în care toți cei 3 membri care au demisionat, au fost desemnați de Parlament, legislativul este autoritatea ce urmează să desemneze până în data de 15 iulie 2019, inclusiv, noi membri ai Comisiei. Ținând cont, că Președintele Republicii Moldova, a remis spre reexaminare Parlamentului legea nr. 56 din 18.06.2019 cu privire la modificarea și completarea articolului 20 Cod electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, și constatării oportunității revizuirii mecanismului de numire și demitere a membrilor Comisiei Electorale Centrale, precum și a mandatului acestora în cadrul instituției, este imperios necesară și examinarea acestor aspecte de către forul legislativ. În acest sens, Asociația Promo-LEX vine cu propuneri de modificare a legislației electorale care sunt incluse în Anexă la prezentul Apel.

Propuneri deputaților Parlamentului Republicii Moldova, pentru proiectul de lege nr. 36 din partea organizațiilor membre a Coaliției pentru Alegeri Libere și Corect

Simultan, prin interpretarea cumulativă a alineatelor (1) și (4) a art. 17 din Codul electoral, în condițiile vacanței funcțiilor de președinte și vicepreședinte CEC, membrii Comisiei ar trebui să aleagă noua conducere în termen de 15 zile din momentul constatării vacanței funcției(din momentul) aprobării de către Parlament a demisiei membrilor CEC, altfel spus până în data de 20 iulie, inclusiv. Chiar dacă Parlamentul încă nu a confirmat membrii noi, considerăm că alegerea unei noi conduceri este absolut necesară la etapa dată. Amintim că pentru data de 20 octombrie 2019 sunt fixate alegerile locale generale. Reieșind din faptul că la 1 august 2019 intră în vigoare hotărârea Parlamentului privind stabilirea datei alegerilor este impetuoasă necesitatea asigurării funcționalității depline a autorității electorale.

În contextul celor expuse Asociația Promo-LEX face apel către:

Parlamentul Republicii Moldova

  • să desemneze în termene legale, până în data de 15 iulie 2019 noi membri ai CEC și să-i confirme în termeni proximi;
  • să inițieze consultări publice privind perfecționarea mecanismului de constituire a CEC.

Comisia Electorală Centrală

  • să aleagă, până la data de 20 iulie 2019, noua conducere a autorității în vederea asigurării funcționalității interne a instituției și realizării atribuțiilor curente în mod eficient;
  • să vină cu propuneri de perfecționare a legislației privind activitatea sistemului organelor electorale din Republica Moldova.
Top