Publicat la 2020-09-10

Moldova Nouă

Informația care TE PRIVEȘTE

Programul Național LecturaCentral, ediția a 3-a. Eveniment organizat de Biblioteca Națională a Republicii Moldova

3 min read

Biblioteca Națională a Republicii Moldova aduce la cunoștința persoanelor interesate, că în contextul Anului bibliologic 2020 – Anul Lecturii, organizarea și desfășurarea Programului Național LecturaCentral, ediția a 3-a, 2020 va avea loc în perioada septembrie – noiembrie 2020.

Programul Național LecturaCentral, ediția a 3-a, 2020, prevede centrarea eforturilor bibliotecilor publice la cunoașterea și promovarea valorilor literare, culturale naționale și internaționale, este orientat pentru promovarea valorilor unei societăți moderne, pentru dezvoltarea unei comunități participative, armonioase, de ordine și respect reciproc.

Prima etapă de realizare a Programului s-a axată pe dezvoltarea competențelor bibliotecarilor prin oferirea suportului metodologic necesar activităților de formare în cultura lecturii, dezvoltarea serviciilor/activităților de bibliotecă bazate pe însușirea codului bunelor maniere și promovarea științei participative, planificarea activităților pentru demararea programului.

Cea de-a doua etapă a Programului  include activități desfășurate în lunile septembrie-noiembrie, organizate în biblioteci și centrate pe utilizator.

Biblioteca Națională a Republicii Moldova cu statut de Centru Biblioteconomic Național în colaborare cu Sistemul Național de Biblioteci, va coordona și organiza următoarele activități:

–      Conferința Internațională „Lectura – interferențe biblioteconomice, pedagogice, psihologice și filosofice”, cu participarea specialiștilor din domeniul biblioteconomic național și din străinătate.

Perioada de desfășurare: 30 septembrie – 2 octombrie 2020

–          Campania „10 scriitori / 10 întâlniri / l0 localități” – deplasări în teritoriu cu scopul organizării de întâlniri ale scriitorilor cu utilizatorii bibliotecilor publice teritoriale.

Perioada de desfășurare: septembrie 2020.

–          Campania „10 experți / 10 întâlniri / 10 localități” – deplasări în teritoriu cu scopul de a organiza întâlniri ale experților/specialiștilor notorii în diverse domenii ale științei cu utilizatorii bibliotecilor publice teritoriale.

Perioada de desfășurare: septembrie – octombrie 2020.

–          Campania ,,Biblioteca pentru o comunitate armonioasă, de ordine și respect reciproc” – activități de promovare a cărții și lecturii în toate bibliotecile din Sistemul Național de Biblioteci.

Perioada de desfășurare: octombrie-noiembrie 2020.

–          Campania ,,Septembrie – nici o zi fără lectură” – prezentări, lansări de carte, conferințe Skype, comunicare în direct cu autori, cercetători, alți specialiști.

Perioada de desfășurare: septembrie 2020.

–          Ciclul de activități, „Strategii câștigătoare pentru comunitate – Știința participativă sau Știința cetățenilor” – întâlniri cu cercetătorii din bibliotecile Sistemul Național de Biblioteci cu scopul de a promova știința participativă în rândurile utilizatorilor, implicarea acestora în efectuarea experiențelor științifice etc.

Perioada de desfășurare: septembrie – noiembrie 2020.

În finalul Programului Național LercturaCentral vor fi anunțați învingătorii concursurilor de nivel național:

1.      Cel mai activ cititor (la nivel de rețea);

2.      Cel mai original proiect de promovare a cărții și lecturii, inclusiv cu ajutorul tehnologiilor moderne de informare și comunicare;

3.      Cel mai original proiect de promovare a cărților din ,,Topul celor mai citite I0 cărți, editate tn anul 2018″ (realizat anual de BNRM);

4.      Biblioteca cu cea mai ingenioasă organizare a Programului Național LecturaCentral-2019, ediția a 2-a;

5.      Cel mai bun eseu despre lectură.

Etapa finală a programului va include reliefarea rezultatelor programului în cadrul festivității de totalizare a Programului Național LecturaCentral 2020, ediția a 3-a.

Moldova9.com - produs realizat de A.O."Academia de Creație și Inovații Mediatice"
© 2017 Moldova9.com. Toate drepturile rezervate.