Publicat la 2019-09-13

Moldova Nouă

Informația care TE PRIVEȘTE

Managerii de spitale vor fi selectaţi în baza unui nou regulament

1 min read

Concursul pentru ocuparea funcției de conducător al instituției medico-sanitare publice va fi anunțat cu 90 de zile înainte de expirarea termenului de aflare în funcție a conducătorul instituției respective și va fi publicat pe pagina web a MSMPS, dar și a fondatorului instituției. Regulamentul a fost aprobat astăzi de către Guvern.

În cazul retragerii directorului din funcție înainte de termen, concursul va fi anunțat în cel mult 30 zile.

Candidații la concurs își vor confirma documentar nu doar profesionalismul, dar și integritatea. Fiecare va prezenta o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale nestinse și nu a fost tras la răspundere penală pentru infracţiuni economice, infracţiuni contra securităţii publice şi ordinii publice sau alte infracţiuni.

O altă declaraţie pe proprie răspundere va fi cea privind rudele şi afinii, până de gradul IV inclusiv, angajaţi în instituţia medico-sanitară publică pentru care a fost anunţat concurs.

Reputația profesionistă va fi confirmată prin referinţa de la ultimul loc de muncă.

Durata de aflare în funcție nu poate depăși termenul de 5 ani. Precum a menționat ministrul sănătății, muncii și protecției sociale, Ala Nemerenco, va fi   exclusă practica vicioasă a conducătorilor numiți „pe viață”.

Moldova9.com - produs realizat de A.O."Academia de Creație și Inovații Mediatice"
© 2017 Moldova9.com. Toate drepturile rezervate.