Publicat la 2020-05-27

Moldova Nouă

Informația care TE PRIVEȘTE

JURISTUL CU SOLUŢII: Măsuri de protecţie în cazurile de violenţă în familie. Ce pași trebuie să respectăm? Ce ne spune practica, cum se vede statistica?

4 min read

Baza legală:

  1. http://jurisprudenta.csj.md/search_rec_csj.php?id=72
  2. http://jurisprudenta.csj.md/search_hot_expl.php?id=325
  3. https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=110200&lang=ro
  4. Convenției de la Istanbul

Prevenirea şi combaterea violenţei în familie fac parte din politica naţională de ocrotire şi sprijinire a familiei şi reprezintă o importantă problemă de sănătate publică. Pentru consolidarea, ocrotirea şi sprijinirea familiei, pentru asigurarea respectării principiilor fundamentale ale legislaţiei cu privire la familie, recunoscînd faptul că realizarea egalităţii de gen între femei şi bărbaţi constituie elementul-cheie în prevenirea violenţei asupra femeilor, faptul că violenţa în familie afectează femeile în mod disproporţionat, dar și faptul că și copiii şi bărbaţii pot fi de asemenea victime ale violenţei.

Datele statistice spun că, violența în familie este unul din cele mai răspîndite comportamente, care se încadrează în norma penală și lezează drepturile și demnitatea umană. Chiar dacă avem legislație adoptată în acest sens, competențe și instruiri la toate etapele de pregătire a specialiștilor, metodele de intervenție, aplicare, Republica rămîne în continuare la un nivel înalt de infracționalitate în acest sens, iar politicile stbilte de legislație nu se văd a fi întreprinse, dar și mai mult haosul comportamental lipsește de acțiuni și totodată de întocmire a programelor în acest sens.

În Republica Moldova au fost întreprinse mai multe măsuri pentru a schimba percepţia populaţiei, dar şi a autorităţilor că, violența familială nu este o problemă privată, şi pentru a crea o atitudine de zero-toleranţă faţă de acest fenomen, inclusiv a victimelor violenţei în familie

Astfel, pe parcursul anului 2018, din cele 29879 infracţiuni înregistrate în total 998 crime au fost referite la categoria celor ce atentează la valorile familiei, ceea ce constituie 3,34%.

De asemenea, în anul 2018 Inspectoratul General al Poliției al MAI, prin Ordinul IGP nr. 360 din 08.08.2018, a aprobat Instrucțiunea metodică privind intervenția Poliției în soluționarea cazurilor de violență în familie. Prin acest document normativ sectorial, a fost asigurată ajustarea mecanismului de evaluare a riscurilor pentru victimele violenței în familie.

Avînd în vedere faptul că sunt multiple acțiuni de informare, ordine și instrucțiuni de ordin interior privind pregătirea specialiștilor, avem rezerve totuși la acest capitol, iată de ce, potrivit legii nr.45/2007, art 8 prevede expres: Organele centrale de specialitate ale statului (Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiţiei), în limitele competenţei lor: a) asigură elaborarea şi promovarea politicii de consolidare a familiei, de prevenire şi combatere a violenţei în familie, de acordare a protecţiei şi asistenţei victimelor şi agresorilor; b) coordonează activitatea în domeniu a structurilor descentralizate/ desconcentrate.

În acest sens, putem concluziona prin faptul că, victima violenţei în familie căreia i s-a cauzat vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii beneficiază de o compensaţie financiară din partea statului pentru prejudiciul cauzat prin infracţiune, în condiţiile stabilite de legislaţie. Victima are dreptul la asistenţă pentru recuperare fizică, psihologică şi socială prin acţiuni speciale medicale, psihologice, juridice şi sociale. Acordarea serviciilor de protecţie şi asistenţă nu este condiţionată de dorinţa victimei de a face declaraţii şi a participa la procese de urmărire în justiţie a agresorului. Dreptul la viaţa privată şi confidenţialitatea informaţiei privind victima sînt garantate. Autorităţile abilitate cu funcţii de prevenire şi combatere a violenţei în familie sînt obligate să reacţioneze prompt la orice sesizare şi să informeze victimele despre drepturile lor, despre autorităţile şi instituţiile cu funcţii de prevenire şi combatere a violenţei în familie; despre tipul serviciilor şi organizaţiile la care se pot adresa după ajutor; despre asistenţa disponibilă pentru ele; unde şi cum pot depune o plîngere; despre procedura ce urmează după depunerea plîngerii şi rolul lor după asemenea proceduri; cum pot obţine protecţie; în ce măsură şi în ce condiţii au acces la consultanţă sau asistenţă juridică; dacă există un pericol pentru viaţa sau sănătatea lor în cazul eliberării unei persoane reţinute sau condamnate; dacă a fost anulată ordonanţa de protecţie. Victima violenţei în familie are dreptul să ceară agresorului repararea, în condiţiile legii, a prejudiciului material şi moral cauzat prin actele de violenţă, iar statului – repararea prejudiciului material şi moral ca urmare a neasigurării asistenţei şi protecţiei adecvate.

Să nu uităm de faptul că, informarea este arma care îți este alături mereu. Fii informat, Fii puternic.

Inspirat din: https://msmps.gov.md/sites/default/files/raport_vf_2018_pdf.pdf

***Material realizat în parteneriat cu Centrul de Analiză, Cercetare și Consultanță Juridică JUSTSTUDIUMANIMA (www.jsa.md)

Moldova9.com - produs realizat de A.O."Academia de Creație și Inovații Mediatice"
© 2017 Moldova9.com. Toate drepturile rezervate.