JURISTUL CU SOLUŢII: Incertitudinea legii pune în dificultate activitatea comercianților din Chişinău

supermarket_1521361821_794104.jpg

Tot mai mult și mai mult se micșorează activitatea comercială în municipiul Chișinău, iar motivul este că, autoritățile publice locale, preturile de sector,

  1. Nu respectă prevederile și excepțiile regulamentului de desfășurare a activității de comerț în Municipiul Chișinău, așteptînd doar indicații.
  2. Intervin prin măsuri de abuz față de agenții economici, implicînd toate pîrghiile statului, prin întocmirea proceselor-verbale, a actelor de control etc.
  3. Prevederile legale se interpretează diferit – ceea ce crează incertitudine și neclaritate la aplicarea acestora.

Un alt motiv care a îngrădit activitatea agenţilor economici în Municipiul Chișinău prin Decizia cu nr.10/2 din 09.10.2017 este acela, că restricțiile de comercializare a produselor din tutun prin toate unităţile cu suprafaţa comercială mai mică de 20 m2  din regiune vor avea un impact negativ asupra bugetului local, format din impozite pe venit, contribuții din salariu și respectiv, taxe locale, care de altfel la fel au fost aprobate cu mari abateri de la normele legale. Ca rezultat al restricțiilor respective, o bună parte din unităţile cu suprafaţa comercială mai mică de 20 m2  s-ar putea închide. În acest context, avînd în vedere investițiile efectuate pentru desfășurarea activității comerciale, crearea unui număr mare de locuri de muncă, agenții economici din domeniul vizat evident că exprimă nemulțumiri privind restricțiile comercializării și, pentru produsele din tutun. Modificările care se vin a fi incluse sunt: protejarea populației, dar nu în detrimentul agenților economici, care asigură populația cu locuri de muncă, bugetul cu impozite. Crearea unui mediu într-adevăr favorabil ambelor părți, indiferent cîte puncte comerciale ar fi de comercializare a produselor din tutun, cei interesați oricum vor procura, Administrația Publică Locală prin diverse regulamente, decizii semnate, urmează să protejeze sănătatea cetățenilor față de expunerea la fumul de tutun, precum și față de comerțul ilegal de tutun, nu față de interzicerea comercializării produselor din tutun, mai mult decît atît, nu și față de agenții economici care crează locuri de muncă și investesc sistemic în dezvoltarea salariaților, a companiei, a economiei dacă vreți.

Nu putem omite nici argumentul stabilit în legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012, care prevede că, poziţie dominantă pe piaţă presupune acea poziţie de putere economică de care beneficiază o întreprindere ce îi permite să împiedice menţinerea unei concurenţe efective pe o piaţă relevantă, acordîndu-i posibilitatea de a se comporta, în mare măsură, în mod independent faţă de concurenţi, de clienţii săi şi, în ultimă instanţă, faţă de consumatori. Or, practic argumentarea impusă de Consiliul Municipal Chișinău prin faptul că, se stabilesc careva caracteristici tehnice agenților economici, prin care sunt defavorizați, sau posibil lichidați, în favoarea altor agenți economici, prin impunerea prevederilor Deciziei Consiliului Municipal Chișinău cu nr.10/2 din 09.10.2017 de stabilire a unor reguli aparte de comercializare a produselor din tutun, denotă o încălcare flagrantă a legii şi, a principiilor de abordare şi, aprobare a deciziilor prin Consiliile Locale.

De notat că, scopul legii este crearea unui comportament în limite legale atît a cetăţenilor, cît şi a instituţiilor publice, astfel încît instituţiile publice să nu impună reguli aparte, abuzînd de statutul pe care îl au, astfel că, chiar dacă legea stabileşte exact faptul că, doar statul aprobă regulile de plasare a produselor de tutun pe piaţă, nici o altă instituţie publică, persoană nu-şi poate asuma aceste atribuţii, fapt care a şi făcut Consiliul Municipal Chișinău prin aprobarea Deciziei cu nr.10/2 din 09.10.2017, iar Cancelaria de Stat, a tolerat acest fapt, impunînd agenţilor economici reguli ilegale, întocmind procese-verbale, şi încasînd bani la buget, la fel ilegal.

Totodată nu se exclude și situația în care Consiliul Concurenței va primi spre examinare mai multe petiții pe acest motiv, susținerea unor agenți economici în defavoarea altor agenți economici, or încălcarea principiilor unei libere economii, economia de piață nu vor mai avea dreptul la viață.

Un exemplu elocvent pentru acest caz este și următorul: prin instituirea restricției discutate în baza unor criterii arbitrare cu aplicarea doar față de unii dintre comercianți s-au încălcat toate principiile constituționale enumerate mai sus. Iar acest lucru poate fi ușor dovedit printr-o analogie. Cîțiva ani în urmă, Guvernul a decis să ia niște măsuri cu scopul diminuării consumului de alcool în rândul minorilor și a instituit o interdicție în acest sens prin care s-a interzis comercializarea producție alcoolice după ora 22.00.  O situație analogică cu măsurile de protecție a minorilor conform  Legii privind controlul tutunului nr. 278 din 14.12.2007. Doar că în cazul produselor alcoolice interdicția a fost universală și s-a aplicat tuturor comercianților fără discriminare. Iar în cazul vânzărilor articolelor din tutun avem de a face cu o discriminare grasă și de instituire a unor criterii arbitrare față de comercianții cu spații comerciale mai mici.

Drept concluzie putem evidenția o lipsă în bugetul local al Municipiul Chișinău de circa 6,5 mln. lei, mijloace financiare deja programate pentru unele treburi deja planificate, și posibil deja în derulare, care, probabil nu vor fi executate.

***Material realizat în parteneriat cu Centrul de Analiză, Cercetare și Consultanță Juridică JUSTSTUDIUMANIMA (www.jsa.md)

Top