Publicat la 2020-05-28

Moldova Nouă

Informația care TE PRIVEȘTE

JURISTUL CU SOLUȚII: Încălcarea dreptului la acces în spațiile publice prin măsurarea metrică și purtarea măștilor

5 min read

Baza legală:

  1. Constituția Republicii Moldova prin 16 alin (2) garantează dreptul la egalitate: „Toţi cetăţenii Republicii Moldova sînt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau de origine socială.”
  2. Legea cu privire la asigurarea egalității nr. 121 din 25.05.2012
  3. Declarația Universală a Drepturilor Omului, art. 2 „Fiecare om se poate prevala de toate drepturile şi libertăţile proclamate în prezenta Declaraţie fără nici un fel de deosebire ca, de pildă, deosebirea de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau orice altă opinie, de origine naţională sau socială, avere, naştere sau orice alte împrejurări.”
  4. Protocolul nr. 12 la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, art. 1 prevede interzicerea generală a discriminării: „Exercitarea oricărui drept prevăzut de lege trebuie să fie asigurată fără nici o discriminare bazată, în special, pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine naţională sau socială, apartenenţă la o minoritate naţională, avere, naştere sau oricare altă situaţie”.
  5. Pactul Internaţional cu privire la Drepturile Civile şi Politice, ratificat prin Hotărîrea Parlamentului Nr. 217 din 28.07.1990 26 menţionează „Toate persoanele sunt egale în faţa legii şi au, fără discriminare, dreptul la o ocrotire egală din partea legii. În această privinţă legea trebuie să interzică orice discriminare şi să garanteze tuturor persoanelor o ocrotire egală şi eficace contra oricărei discriminări, în special de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau orice altă opinie, origine naţională sau socială, avere, naştere sau întemeiată pe orice altă împrejurare.”
  6. Convenția de la Oviedo, 5 stabilește: o intervenție în domeniul sănătății poate fi făcut numai după ce persoana respectivă i-a dat consimțămîntul în mod liber și în cunotință de cauză…

Se cunoaște faptul că, în data de 18 martie 2020 a fost instituită stare de urgență, fiind impuse restricții de ordin social, economic, aducîndu-se limitări, îngrădiri asupra mai multor drepturi a cetățenilor, dar totodată fiind impuse restricții și prin hotărîrile Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică.

La 15 mai 2020 fiind ridicată starea de urgență, prin Hotărărîrea nr.10 din 15 mai 2020 a fost instituită stare de urgență în sănătate publică. Iar prin Hotărărîrea nr.11 din 15 mai 2020 au fost consemnate iarăși anumite restricții, în special ce ține de măsurarea temperaturii, purtarea măștii și a mănușelor.

Conform art. 23 alin.1 din Legea nr. 411/1995, prin care se instituie consimţămîntul pacientului că este necesar pentru orice prestaţie medicală propusă (profilactică, diagnostică, terapeutică, recuperatorie).

O dispozitie restrictivă din partea unei autoritați/instituții publice sau private în această privință (imposibilitatea refuzului termoscanării, purtarea obligatorie a măștii, a mănușelor) echivalează cu suprimarea acestui consimtamant si, astfel, o violare a art. 5 din Conventia de la Oviedo. Absența oricarei posibilități de optiune din partea persoanelor cu privire la aplicarea acestor manevre cu caracter medical, coroborate cu potențiala sancțiune a interzicerii accesului într-o institutie/autoritate care, practic, este expresia uneia dintre puterile statului, cea judecatoreasca sau pe partea cealaltă, de a-și asigura bunuri de primă necesitate, echivaleaza cu încalcarea expresă a articolului 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului.

Este de mentionat că, din informatiile publice, simptomatologia infectarii cu SarsCov 2/COVID-19 nu implică în mod obligatoriu o stare subfebrilă ori febrilă, foarte multe dintre cazuri fiind asimptomatice.

În acest fel, stabilirea, în mod unilateral și arbitrar, a unui nivel de temperatură, de purtare a măștii sau a mănușilor în funcție de care se face accesul într-o incintă reprezintă și o formă de discriminare a persoanelor. Exemplificativ, efectul poate consta în interzicerea accesului unor persoane suferinde de orice afecțiuni medicale necontagioase, dar care se caracterizează prin temperatura ușor ridicată (inflamații osteo-articulare, leucemii, otite, gastro-enterita, infecții tract urinar, stomatologice etc.) sau a unor femei aflate la ovulație, însărcinate, la menopauză etc.

Tratamentul astfel aplicat este degradant si umilitor pentru orice persoană aflată într-o asemenea situație, care riscă sa fie supusă oprobriului public prin afisarea (publica) a temperaturii, de purtare a măștii și a mănușelor, urmată de interzicerea accesului, realizată de un reprezentant al fortei publice, gardian, etc.

Despre aparatura/utilajul utilizat (termoscannere) nu prezintă caracteristicile unui utilaj de tip medical care să confere certitudine în ceea ce privește stabilirea infectării cu virusul SarsCov 2/COVID-19, aparatele respective nefiind omologate și certificate pentru depistarea virusului, ci doar a unei stări fiziologice nerelevante în mod indubitabil în privința infestării. De altfel, la acest moment, nu există vreo dovada a omologării metrologice a unor asemenea tipuri de aparate de masură, conform Regulamentului general de metrologie legală, aprobat prin Ordinul 169/2018, precum și actele conexe privind metrologia/certificarea utilajelor.

Termoscanarea este o procedură medicală care ar trebui efectuată de cadre medicale, dar observăm că este dată sau propusă a fi data în “sarcina” agentilor de pază. Parcă de procedurile medicale trebuie să se ocupe cadrele medicale, nu?

De altfel, termoscanarea este și ridicol de inutilă, întrucat nu poate să probeze nimic în intervalul 36,5-37,6 grade. Spre exemplu: Dacă vii de la 27 de grade afară în cele 20 de grade (sau chiar puțin în zonele cu frig) din magazin, este imposibil să nu înroșești aparatul. Există nenumărate alte motive de creștere bruscă a temperaturii, inclusiv tensiunea cauzată, de exemplu, de impunerea autorităților pandemice a limita accesul cetățenilor și a le îngrădi drepturile consfințite în Constituție.

Situație paralelă privind purtarea obligatorie a măștii și a mănușelor are aceleași vicii, întrucat există foarte mulți oameni, care nu pot respira bine nici fară mască, darămite cu masca pe gura și pe nas; copiii sub 7 ani nu pot suporta masca pe figura mai mult de 15 min. fără să se agite și să facă scandalul tipic copiilor.

În acest context, marca comercială JUSTSTUDIUMANIMA (o altă abordare a serviciilor juridice)  a depus o plîngere la Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității în Republica Moldova. Vom vedea examinarea, dar și viziunea Consiliului, ca să putem răspunde solicitărilor.

***Material realizat în parteneriat cu Centrul de Analiză, Cercetare și Consultanță Juridică JUSTSTUDIUMANIMA (www.jsa.md)

 

Moldova9.com - produs realizat de A.O."Academia de Creație și Inovații Mediatice"
© 2017 Moldova9.com. Toate drepturile rezervate.