Publicat la 2021-04-08

Moldova Nouă

Informația care TE PRIVEȘTE

INFOGRAFICE: Ce venituri și cheltuieli au avut moldovenii în 2020

2 min read

Biroul Național de Statistică (BNS) a publicat un comunicat privind veniturile și cheltuielile Moldovenilor în anul 2020. Acesta informează că „veniturile disponibile ale populației au constituit în medie pe o persoană pe lună 3096,6 lei”, fiind în creștere față de anul precedent.

În comunicat (https://statistica.gov.md/ ), se specifică că câștigurile din salariu reprezintă cea mai importantă sursă de venit a populației, adică, 50,2% din veniturile totale (vezi diagrama). Pe lângă salariu, prestațiile sociale sunt clasificate ca o a doua sursă de venit după importanță, cu un procentaj de 19,3%. Totodată, activitatea individuală, agricolă și non-agricolă, reprezintă 14,6% din venituri.

Biroul Național de Statistică afirmă că, în funcție de mediul de reședință, veniturile populației din mediul rural au fost în medie cu 993,0 lei sau 1,4 ori mai mici în comparație cu cele ale populației urbane: „Pentru mediul urban, cele mai importante surse de venit sunt cele primite din activitatea salarială (61,0%) și cele din prestațiile sociale (17,9%)”. Gospodăriile rurale au drept sursă importantă de venit, la fel, activitatea salarială,  aceasta alcătuind 40,5 puncte procentuale. Totodată, în comparație cu populația de la oraș, cei din sate sunt dependenți în proporție de 16,1% de transferurile din afara țării. „În afară de aceasta, pentru populația rurală este caracteristică o contribuție mai mare a prestațiilor sociale – 20,7%” (vezi diagrama).

Mărimea medie a veniturilor disponibile după principalele caracteristici ale gospodăriei, anul 2020; Sursa: statistica.gov.md

Cheltuielile medii lunare de consum ale populației au constituit în medie 2791,2 lei pe o persoană, moldovenii cheltuind în medie cu 3,5% mai puțin, comparativ cu 2019, relatează BNS.

În raportul efectuat, se arată că cea mai mare parte a cheltuielilor este destinată pentru consum alimentar. Pe locul doi se situează cheltuielile pentru serviciile comunale și locuință (16,1%), iar pe trei – îmbrăcămintea și încălțămintea, cu 8,8% din cheltuielile totale de consum. Alte cheltuieli au fost direcționate spre dotarea locuinței (5,6%), serviciile de transport (5,5%), sănătate și telecomunicații (4,7% ambele).

În funcție de mediul de reședință, BNS a constatat, că populația mediului rural are cheltuieli de consum cu 1157,2 lei sau de 1,5 ori mai mici față de populația urbană. Pentru mai multe detalii, accesați site-ul:  https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6948&parent=0

REDACTOR: Maria Cojocaru, studentă, Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării

Moldova9.com - produs realizat de A.O."Academia de Creație și Inovații Mediatice"
© 2017 Moldova9.com. Toate drepturile rezervate.