Publicat la 2020-12-17

Moldova Nouă

Informația care TE PRIVEȘTE

Forumul Cercetătorilor din cadrul Sistemului Național de Biblioteci, ediția a V-a

2 min read

Miercuri, 23 decembrie 2020, va avea loc ediția a 5-a a Forumului Cercetătorilor din cadrul Sistemul Național de Biblioteci cu genericul „ Învățământul biblioteconomic – strategie inteligentă pentru bibliotecă și comunitate: 60 de ani de la fondare”.

Forumul cercetătorilor este organizat de către Biblioteca Națională a Republicii Moldova în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova și are drept scop reliefarea indispensabilității profesiei de bibliotecar, cât și necesitatea pregătirii profesioniștilor pentru dezvoltarea domeniului biblioteconomic prin învățământul superior.

Evenimentul este dedicat aniversării învățământului biblioteconomic universitar, care reprezintă premisă pentru excelența profesională a bibliotecarilor din Republica Moldova.

Universitatea de Stat din Moldova a asigurat pe parcursul anilor educație și formare profesională în învățământul superior profesional prin strategii de interacțiune, eficiență de mentorat și atingerea celor mai înalte standarde specifice sistemului de învățământ din țară.

Strategia de pregătire a cadrelor din Sistemul Național de Biblioteci se axează pe sincronizarea și racordarea ofertei educaționale propuse și tendințele formării profesionale din spațiul european.

La lucrările Forumului  sunt invitați să participle  profesori universitari, bibliotecari, absolvenți ai specialității de Biblioteconomie și Științe ale Informării, cercetători, cât și toți cei care apreciază munca breslei de bibliotecari.

Activitatea va începe la ora 10.00, online pe ZOOM.
Toți cei care vor să se alăture evenimentului pot să se conecteze la următorul link:
https://us02web.zoom.us/j/82994077355…

Pentru informații suplimentare contactați Direcția Cercetare și Dezvoltare în Biblioteconomie și Științe ale Informării.

Tel : (373 22) 24-00-70 

E-mail: studiisicercetaribnrm@gmail.com, bnrmvo2012@bnrm.md.

Moldova9.com - produs realizat de A.O."Academia de Creație și Inovații Mediatice"
© 2017 Moldova9.com. Toate drepturile rezervate.