Publicat la 2020-09-07

Moldova Nouă

Informația care TE PRIVEȘTE

Conferința științifico-practică naţională: Mandatul de securitate: probleme actuale de interpretare, legislaţie şi practică

4 min read

În scopul supunerii dezbaterilor publice în mediul experților, savanților și reprezentanților altor organe de securitate din Republica Moldova a subiectului mandatului de securitate, ca instrument necesar în activitatea SIS, la 8 septembrie curent Institutul Naţional de Informaţii şi Securitate „Bogdan, Întemeietorul Moldovei” din cadrul Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova organizează Conferința științifico-practică naţională „Mandatul de securitate: probleme actuale de interpretare, legislaţie şi practică”.

Necesitatea dezbaterilor publice referitoare la atribuirea SIS RM a posibilităților de investigare operativă prin instituirea mandatului de securitate, reiese din generarea la acest subiect a multiple discuții în mediul academic și în cadrul societății civile, în special, dezbateri referitoare la posibilele restrângeri ale drepturilor și libertăților cetățenilor în timpul realizării mandatului de securitate de către Serviciul de Informații și Securitate.

În iulie 2014 Parlamentul Republicii Moldova a discutat  în  primă  lectură  Proiectul de Lege privind atribuirea mandatului de securitate pentru SIS, elaborat de experții Ministerului Justiției, în comun cu Direcția Drepturile Omului (DDO) din cadrul Direcției Generale Drepturile Omului și Statul de Drept (DGI) a Consiliului Europei pentru a îmbunătăți cadrul juridic național de protecție a „securității statului” și de combatere a extremismului. Proiectul de lege are drept scop stabilirea unei proceduri care să-i permită Serviciului de Informații și Securitate să desfășoare activități speciale de  investigații în afara cadrului penal (prin „mandat de securitate”) justificat  de  un  procuror  și emis  de  un  judecător, având acces explicit la secretul de stat. Aceste amendamente la legi vin să creeze condițiile necesare Serviciului de Informații și Securitate pentru a-și putea realiza obiectivele trasate, și anume asigurarea securităţii statului.

În baza rapoartelor prezentate de participanții la Conferință a fost elaborat un studiu integral: ”Materialele Conferinței „Mandatul de securitate: probleme actuale de interpretare, legislaţie şi practică”.

Reieșind din comunicările experților stipulăm:

Cei în jur de 50 de experți participanți la conferință afirmă că majoritatea țărilor europene au atribuit în activitatea propriilor organe de securitate națională, mandatul de securitate, adică posibilitatea efectuării acțiunilor specifice de culegere a informației doar în baza unei autorizări pe o perioadă mai îndelungată de timp.

Prin analiza legislației la acest capitol a mai multor state, precum și din practica existentă, se constată eficiența mandatului de securitate, acțiuni autorizate întreprinse în detrimentul unor drepturi și libertăți ale cetățenilor, dar care au ca scop primordial asigurarea securității naționale, unul din cel mai important element al statalității și siguranței omenirii.

Conștientizarea importanței și rolului mandatului de securitate oferit unui serviciu special de securitate intervine prin analiza pericolelor ascunse, care pot surveni în utilizarea abuzivă a internetului, mass-mediei de către grupurile criminale sau teroriste. De asemenea, în majoritatea cazurilor, modul în care lucrează serviciile speciale este necesar să rămână „secret”, mai cu seamă atunci când printre potenţialii suspecţi se numără şi serviciile de securitate ale altor state, grupurile criminale sau teroriste care sunt gata oricând să folosească orice vulnerabilitate. Mai mult ca atât, un serviciu special este obligat să reacţioneze prompt, să prognozeze şi să analizeze în mod substanţial pentru a putea contracara riscurile şi ameninţările tot mai diverse şi mai complexe, precum sunt terorismul, atacurile cibernetice, riscuri de infrastructură sau economice etc.

În prezent, în Republica Moldova cele mai eficiente măsuri speciale de investigații pot fi desfășurate doar în cadrul unui dosar penal, și doar atunci când a fost deja săvârșită infracțiunea. Scopul activității Serviciului de Informații și Securitate este, însă, în primul rând, prevenirea faptelor ce pot prejudicia securitatea statului, anticiparea și contracararea acestora prin măsuri nonpenale. Mai mult, Serviciul de Informații și Securitate nu dispune de organe de urmărire penală și nu are competența de a iniția dosare penale.

Astfel, stipulăm că este inadmisibil ca un serviciu de securitate să-şi exercite atribuţiile, şi anume să cunoască, să prevină, să contracareze, să investigheze, să blocheze etc., fără a avea instrumente şi mijloace legale adecvate, strict în raport cu sarcinile trasate. Astfel, neavând „mandat de securitate”, posibilităţile tehnice nu pot fi folosite la instrumentarea cazurilor specifice relevante ce afectează securitatea naţională.

Mandatul de securitate nu poate fi catalogat ca o armă necontrolată în mâinile Serviciului de Informații și Securitate, dar un scut menit să protejeze securitatea națională, mai mult ca atât, acesta va putea fi supus controlului parlamentar și celui judiciar.

Reamintim că în luna mai curent, Institutul Național de Informații și Securitate „Bogdan, Întemeietorul Moldovei” a lansat inițiativa de constituire a unei platforme de comunicare, discuții și dezbateri între societatea civilă, mediul științific și Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova pe subiecte de securitate și interes național, în scopul sporirii transparenței, percepţiei esenței și a necesității acțiunilor întreprinse, precum și a dezvoltării culturii de securitate în societate.

Mai multe detalii aici.

REDACTOR: Diana Botnaru

Moldova9.com - produs realizat de A.O."Academia de Creație și Inovații Mediatice"
© 2017 Moldova9.com. Toate drepturile rezervate.