Publicat la 2021-01-04

Moldova Nouă

Informația care TE PRIVEȘTE

Cererea de reexaminare a pensiei poate fi depusă și on-line

1 min read

Începând cu data de 1 ianuarie 2021, cererea de reexaminare a pensiei pentru limita de vârstă poate fi depusă online prin intermediul paginii web a Casei Naționale de Asigurări Sociale, cnas.md sau prin portalul guvernamental al serviciilor publice servicii.gov.md.

Pentru înaintarea cererii, trebuie introdus IDNP-ul beneficiarului. Cererea poate fi prezentată și în format fizic. Solicitanții trebuie să se prezintă la Casa Teritorială de Asigurări Sociale, conform vizei de domiciliu, cu buletinul de identitate în original și o copie.

Noile drepturi la pensie se acordă din luna următoare celei în care au fost depuse actele necesare. Majorarea ei după reexaminare depinde de durata stagiului de cotizare şi mărimea venitului asigurat.

Moldova9.com - produs realizat de A.O."Academia de Creație și Inovații Mediatice"
© 2017 Moldova9.com. Toate drepturile rezervate.