Publicat la 2020-08-26

Moldova Nouă

Informația care TE PRIVEȘTE

Ansamblul Folcloric “Vatra” din satul Şuri, raionul Drochia, un nesecat izvor de tradiţie şi frumos

2 min read

Folclorul constituie una din valorile naționale ale fiecărui popor. Cântecul și dansul popular, prin mesajele lor, trezesc în suflet cele mai frumoase și adânci trăiri. Folclorul  îi alege parcă singur și întotdeauna fără greș pe cei al căror destin este să-l facă lumii cunoscut, iar între cei care astăzi îi dau din vigoarea tinereții lor este și Ansamblul Folcloric “Vatra” din satul Şuri, raionul Drochia.

“A fost fondat în 2015, conducătorul artistic al ansamblului fiind dna Veronica Grădinaru”. Cultivând şi promovând dragostea pentru cântecul popular, pentru folclorul autentic, pentru valorile perene, obiceiuri, tradițiile strămoșești, ansamblul se bucură de un succes remarcabil. Acesta este asemeni unui nesecat izvor de tradiţie şi frumos, de muncă asiduă şi rezultate din cele mai deosebite.

Treptat, numărul membrilor în ansamblu a crescut considerabil, în prezent numărând 12 membri.

Din momentul înființării și până în prezent, ansamblul folcloric este renumit prin participarea activă în cadrul concursurilor raionale, prin scenariile teatralizate, creativitate, repertoriu vast și cântece autentice.

Se spune că, cultura se naşte acolo unde există oameni îndrăgostiţi de ea. De această părerea este şi conducătorul Ansamblului Folcloric “Vatra” din satul Şuri.

“În cultură nimic nu trebuie pierdut, totul trebuie transmis şi reînnoit“, afirmă Veronica Grădinaru.

Repertoriul variat şi ţinuta artistică distinsă este înalt apreciată la toate evenimentele culturale la care Ansamblul “Vatra” participă. Astfel, acesta s-a remarcat în cadrul mai multor evenimente regionale cât şi naţionale.

Ansamblul Folcloric Vatra a participat şi s-a evidenţiat în cadrul Festivalului Naţional “La poale de codru”, din satul Căpriana, în cadrul căruia au cooleşit inimile oamenilor ce i-au ascultat.

De curând, membrii Ansamblului Folcloric “Vatra”, au participat la cel mai tare Game Show de la Prime – 100 de Moldoveni au Zis, iar pe viitor, planifică o mulţime de alte vizite la diverse activităţi şi evenimente.

Folclorul reprezintă oglinda vie a existenţei poporului român, o dovadă grăitoare a străvechii unităţi culturale a acestui popor. Imensul tezaur folcloric al poporului nostru constituie o componentă valoroasă a acestei moşteniri, o componentă ce trebuie preţuită, promovată şi apreciată.

AUTOR: Stas Cebotari

Moldova9.com - produs realizat de A.O."Academia de Creație și Inovații Mediatice"
© 2017 Moldova9.com. Toate drepturile rezervate.