A fost lansată prima monografie la Chișinău: “Art jurnalismul în presa din Republica Moldova”

novyj-kollazh-5.jpg

Astăzi, în cadrul Conferinței ştiinţifice naţionale cu participare internaţională „Integrare prin cercetare şi inovare” care se desfășoară anual la Universitatea de Stat din Moldova, a fost lansată Monografia “Art jurnalismul în presa din Republica Moldova” semnată de autoarele Stepanov Georgeta, dr. hab., prof. univ. și Tugarev Laura, dr., lector.

Monografia este prima lucrare științifică de acest gen în Republica Moldova care se axează pe art jurnalism, aceasta cuprinde 6 capitole și 9 anexe, având 236 de pagini.

Georgeta  Stepanov, dr. hab., prof. universitar: Noutatea ştiinţifică a lucrării constă în elucidarea specificității art jurnalismului în presa scrisă prin identificarea caracteristicilor și particularităților lui și prin determinarea funcțiilor pe care acest gen de jurnalism le îndeplinește în publicațiile periodice generaliste și în cele specializate în cultură. Or, lucrarea pentru prima dată abordează conceptual şi metodologic cercetarea unei probleme de valoare, urmărindu-se analizarea, în primul rând, a informaţiilor care oferă posibilitatea conceptualizării art jurnalismului drept activitate mediatică cu identitate proprie.

La eveniment au fost prezenți reprezentanți de la Academia de Ştiinţe a Moldovei, dar și corpul didactic al Facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării.

Tugarev Laura, dr., lector universitar:  Lucrarea în cauză reprezintă o viziune de ansamblu asupra specificității și condițiilor de manifestare ale art jurnalismului în presa generalistă și în cea specializată din Republica Moldova. Sub aspect teoretic, studiul poate servi drept punct de reper în elaborarea unor lucrări științifice noi privind art jurnalismul, în general, și manifestarea art jurnalismului în presa generalistă și/sau specializată, în particular. Sub aspect practic, rezultatele cercetărilor pot servi drept bază metodologică pentru revizuirea politicilor editoriale ale publicațiilor periodice în vederea reconceptualizării rolului și locului art jurnalismului în conținuturile lor, precum şi în redirecționarea demersurilor editoriale culturale ale acestora spre dimensiunea evaluativ-interpretativă.

Amintim că lansarea a avut loc la Facultatea de Jurnalism Științe ale Comunicării, USM.

 

Top