A fost dat start campaniei naționale de informare dedicată învățământului dual: „Înveți, Muncești, Câștigi!”

BAA5399-1.jpg

Peste 1500 de oportunități oferite de către MECC pentru tinerii care vor alege Învățământul Profesional Tehnic Dual, un concept inovativ de studii inclus în oferta a peste 20 de Instituții de Învățământ Profesional Tehnic din țară cu implicarea a peste 70 de companii.

Astăzi, 21 mai 2018, MECC, împreună cu reprezentanții Proiectului Reforma Structurală în Învățământul Profesional Tehnic în Republica Moldova, implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) și finanțate de către Ministerul Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare al Germaniei (BMZ) și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC), au dat start campaniei naționale de informare și promovare dedicată învățământului dual, sub moto-ul: „Înveți, Muncești, Câștigi!”.

Evenimentul a presupus vizite la una din cele 20 de instituții de învățământ profesional tehnic din țară, care desfășoară cu succes programe duale de studii în anul curent, și la una dintre cele 49 de companii formatoare. Participanții la eveniment au avut posibilitatea să viziteze cele doua locuri de  formare profesională, specifice sistemului dual – clasele și atelierele Școlii Profesionale din Orhei, pe de o parte, și una dintre întreprinderile partenere, Arttehmet S.R.L., de cealaltă parte În același timp, oaspeții au purtat discuții cu oficialitățile, reprezentanții CCI RM, ai mediului economic, elevii-ucenici și maiștrii-instructori despre specificul, avantajele și oportunitățile învățământului dual.

Prin introducerea învățământului dual ca formă alternativă a învățământului profesional tehnic, Guvernul Republicii Moldova și MECC și-au asumat responsabilitatea în vederea implementării în Republica Moldova a unui concept inovativ de pregătire a forței de muncă calificată conform necesităților angajatorilor locali și investitorilor străini.

Relevanța acestei reforme, atât pentru mediul economic, cât și pentru societatea moldovenească, rezultă an de an într-un număr tot mai mare a ofertelor de locuri de ucenicie în programe duale oferite de agenți economici, o substanțială cerere înregistrându-se din partea investitorilor străini. Din anul 2014, când a avut loc pilotarea unor modele duale, și până curent, cererea din partea agenților economici înregistrează o creștere sporită. Dacă pentru anul de studii 2017 – 2018 mediul economic oferea aprox. 860 locuri în cadrul programelor de ÎPT în sistem dual, exprimate în Planul de admitere, cu implicarea a 20 IÎPT și 49 de companii, atunci pentru următorul an de studii 2018 – 2019 numărul intențiilor înregistrate actual cumulează aprox. 1650 locuri oferite de către peste 70 de companii.

Ce înseamnă învățământul profesional tehnic dual?

Învățământul dual reprezintă o modalitate specială de instruire și formare profesională. Responsabilitățile de instruire și formare sunt partajate între partenerii duali – între companie (locul de muncă) și instituția ÎPT – în raport de 30% și respectiv 70.Elevii-ucenici din cadrul sistemului de învățământ dual nu sunt stagiari, ei au statut asimilat angajaților, semnând cu agentul economic un „Contract de ucenicie„, în baza cărora beneficiază de un salariu de ucenicie. Elevii obțin instruirea practică structurată la companie, iar teoria o asimilează la IÎPT. În felul acesta, elevii însușesc specificul meseriei la locul de muncă, iar agenții economici își “cresc” forța de muncă chiar de pe băncile școlii, conform necesităților.

Prin Hotărârea de Guvern Nr. 70 din 22.11.2018 a fost aprobat Regulamentul cu privire la organizarea programelor de formare profesională tehnică prin învățământ dual, un pas important în asigurarea unui cadru normativ bine determinat pentru desfășurarea acestei forme alternative de învățământ profesional tehnic (ÎPT), noi pentru Republica Moldova.

Monica Babuc, Ministrul MECC, Ambasadoarea campaniei „Înveți, Muncești, Câștigi”

Prin lansarea Învățământului profesional tehnic dual ne-am propus să îmbunătățim politicile educaționale și cadrul instituțional pentru sprijinirea implementării Învățământului Profesional Tehnic în sistem dual, orientat spre cerere. Această formă alternativă de învățământ este recunoscută și se bucură de succes în țări europene dezvoltate, precum Germania, Elveția sau Austria, experiența vastă a cărora ne servește drept reper în procesul reformei sistemului de ÎPT în Republica Moldova. Despre necesitatea și relevanța acestei reforme pentru întreaga societate a Republicii Moldova ne vorbesc în ultimii ani impulsurile și cererile venite din partea mediului economic. Astăzi constatăm preferința tinerilor pentru învățământul superior, decât pentru ÎPT, tinerii absolvenți ajungând, în mare parte, șomeri supra-calificați. Pe de altă parte, cererea de forță de muncă calificată din partea companiilor crește anual, fiind tot mai dificilă completarea locurilor oferite. Oferta locuri de ucenicie în programe duale oferite de agenți economici înregistrează an de an o creștere pe care nu o putem ignora. O substanțială cerere vine din partea investitorilor străini, iar potențialii investitori condiționează tot mai des decizia investițională de existența unei forme alternative eficiente de formare a forței de muncă.

Începând cu anul 2016, cooperarea moldo-germană a susținut eforturile Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, precum și ale reprezentanților mediului de afaceri, pentru a crea un cadru normativ solid în scopul facilitării cooperărilor duale.

Proiectul „Reforma Structurală în Învățământul Profesional Tehnic în Republica Moldova” este implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei, în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și finanțat de Ministerul Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare al Germaniei, Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și Consiliul Economic pe lângă Prim-ministrul Republicii Moldova în cadrul căruia a fost propusă promovarea adoptării de Guvern a Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea învățământului dual în țara noastră.

Oana Vodiță, Managerul Proiectului GIZ Moldova “Reforma structurală în  Învățământul Profesional Tehnic în Republica Moldova

Suntem mândri de faptul că împreună cu Guvernul Republicii Moldova și MECC în special, reușim să introducem, pas cu pas, cele mai bune practici ale învățământul profesional tehnic dual în beneficiul tinerilor și angajatorilor din Moldova. Învățământul dual oferă tinerilor posibilitatea să învețe și să capete experiență și abilități practice, totodată profitând la o vârstă timpurie de independență financiară, primind atât bursă cât și salariu de ucenicie. La rândul lor, companiile implicate au și ele multiple avantaje, în primul rând având astfel posibilitatea de a-și „crește„ personal calificat de o înaltă performanță conform propriilor necesități. Un element absolut nou specific învățământului dual clasic, este implicarea Camerei de Comerț și Industrie în calitatea sa de organ competent, primind astfel unele atribuții și responsabilități delegate din partea statului. Camera vine aici sa ofere suport atât partenerilor duali, companii și IÎPT, cât și elevilor-ucenici. Prin lansarea în parteneriat cu MECC a campaniei de promovare și informare la nivel național, cu moto-ul ”Înveți, Muncești, Câștigi!”, ne propunem să oferim posibilitate tinerilor, părinților, dar și companiilor, să descopere avantajele și oportunitățile oferite de învățământului dual. Suntem încântați de deschiderea partenerilor noștri, care conștientizează importanța reformei ÎPT orientat spre necesitățile mediului economic, iar deschiderea și acceptul Dnei Ministru Monica Babuc de a deveni ambasadorul campaniei vine să fortifice eforturile noastre comune.”

Campania națională de informare ”Înveți, Muncești, Câștigi” își propune promovarea învățământului dual și informarea opiniei publice despre oportunitățile acestei forme alternative de învățământ pentru toți actorii implicați, având drept scop atragerea unui număr sporit de elevi în educația profesional tehnică în sistem dual. Aceasta presupune activități și evenimente dedicate învățământului dual, care se vor desfășura începând de astăzi pe parcursul întregii veri. Sub umbrela acestei tematici, vor fi promovate noile oportunități oferite tinerilor și angajatorilor, menite să informeze corect despre specificul, avantajele și oportunitățile ÎPT în sistem dual, dar și despre relevanța meseriilor și specialităților vocațional-tehnice pentru o societate și economie sănătoasă.

REDACTOR: Alexandra Şaiman

Top