ANALIZĂ: De ce studiile de doctorat NU sunt atractive, iar vârsta medie a doctorandului este de 34 de ani

phd.jpg

În Republica Moldova are loc reformarea studiilor doctorale. Prin aprobarea Codului Educaţiei, doctoratul a fost instituţionalizat drept ciclul III al învăţământului superior, organizat în cadrul şcolilor doctorale, iar schimbările ce au loc cuprind toate componentele studiilor: admiterea, îndrumarea doctoranzilor, susţinerea tezelor de doctorat etc, scrie cercetătorul Gheorghe Cuciureanu pe blogul său.

Cum contribuie aceste schimbări la atingerea obiectivelor declarate de modernizare a doctoratului, creştere a calităţii studiilor, asigurare a legăturii cu piaţa muncii, atragere a tinerilor talentaţi în cercetare ? Gheorghe Cuciureanu a încercat să afle impactul schimbărilor printr-o analiză a aspectelor ce ţin de admitere şi de structura doctoranzilor admişi, ca indicatori ai schimbărilor produse (un tablou mai complet putând fi stabilit odată cu începerea susţinerii tezelor de către doctoranzii care studiază după noile reguli). În acest scop a comparat admiterea din ultimii ani cu cea din perioada 2008/2009 (efectuată după regulile vechi) şi cu datele similare din ţările europene.

Analiza efectuată a arătat că nu s-au produs schimbări esenţiale, calitative în domeniul studiilor doctorale.

Dacă analizăm evoluţia doctoratului prin prisma unor caracteristici ale doctorandului înmatriculat observăm agravarea unor tendinţe nefavorabile ce ţin de:

  • domeniul de studii: concentrarea doctoranzilor în anumite domenii în detrimentul unor domenii tradiţionale sau importante pentru Republica Moldova;
  • vârsta doctorandului: îmbătrânirea persoanelor înmatriculate;
  • forma de învăţământ: creşterea preferinţei pentru studiile cu frecvenţă redusă (în paralel cu altă activitate) ş.a.

Toate acestea demonstrează criza doctoratului ca parte integrantă a educaţiei şi cercetării. Studiile şi cercetarea nu sunt atractive, tinerii talentaţi nu vin în doctorat, resursele umane din sistemele de educaţie şi de cercetare nu se mai reproduc.

Mai multe detalii la acest subiect găsiți pe cuciureanul.wordpress.com.

REDACTOR: Liviu Damian

Top